ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါရာတွင် အသေးသုံး အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေသား ဆောင်ယူ သွားနိုင်ရန်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်(ရုံးချုပ်)ရန်ကုန်နှင့် နယ်ဘဏ်ခွဲရှိMoney Changer Counter များတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြ၍ အသေးသုံး ပမာဏ အတွက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (က) ပြည်ပသို့ထွက်ခွါသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ပြည်ပသို့ အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွါသူများ အတွက် အထောက်အထားများ ဖြစ်သည့် Passport of Job (PJ)၊ အလုပ်ခန့်စာ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသည့် Oversea Worker Identification card (OWIC)၊ (ခ) ပညာသင်များအတွက် Passport of Education (PE) နှင့် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) ဆေးကုသမှု့ခံယူရန် ထွက်ခွါ သူများအတွက် ဆေးကုသမည့် အထောက်အထားများ၊

ပြည်တွင်းအကောင့်

အပ်ငွေအမျိုးအစား ရင်းနှီးမှုကာလ အတိုးနှုန်း အတိုးရရှိမည့်ကာလ
       
၁။ စာရင်းရှင်အပ်ငွေ မရှိ
၂။ ငွေစုစာရင်း ၆ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၃။ ခေါ်ယူအပ်နှံငွေ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၄။ စာရင်းသေအပ်ငွေ ၃ လ (၉၀)ရက် ၇ ရာခိုင်နှုန်း ၃ လ (၉၀)ရက်
  ၆ လ (၁၈၀)ရက် ၇.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၆ လ (၁၈၀)ရက်
  ၉ လ (၂၇၀)ရက် ၇.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၉ လ (၂၇၀)ရက်
  တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက်
၅။ အထူးငွေစုစာရင်း ၇ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၆။ အထူးခေါ်ယူအပ်နှံငွေ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၇။ အထူးစာရင်းသေအပ်ငွေ ၃ လ (၉၀)ရက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း ၃ လ (၉၀)ရက်
  ၆ လ (၁၈၀)ရက် ၈.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၆ လ (၁၈၀)ရက်
  ၉ လ (၂၇၀)ရက် ၈.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၉ လ (၂၇၀)ရက်
  တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက် ၉ ရာခိုင်နှုန်း တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက်
  (၂) နှစ် (၇၂၀)ရက် ၉.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂) နှစ် (၇၂၀)ရက်
  (၂)လ (၆၀)ရက် ၇.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂)လ (၆၀)ရက်
  (၁)လ (၃၀)ရက် ၇.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (၁)လ (၃၀)ရက်

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အကြောင်း

ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ – ၂၂၃၊ ၁၉၉၁/၉၂
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲ ၉ – ၉ – ၁၉၉၁
ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္း က်ပ္ – ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀