ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွှဲပြောင်းသည့်လုပ်ခလစာများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထပ်ဆောင်းချီးမြှင့်ငွေအား Exchange Rate Section တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကုန္သြယ္မႈ

သြင္းကုန္ေငြလႊဲစာတမ္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • သြင္းကုန္လိုင္စင္မူရင္း
  • ႏွစ္ဦးသေဘာတူအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္
  • ကုန္၀ယ္အမွာစာ
  • ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား
  • အျခားကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
  • သြင္းကုန္လိုင္စင္မူရင္း

ပို႔ကုန္ေငြလႊဲစာတမ္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • ပို႔ကုန္ေငြလႊဲစာတမ္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း
  • ပို႔ကုန္ေဘလ္မ်ားစစ္ေဆးလက္ခံျခင္း
  • ပို႔ကုန္ေဘလ္မ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံျခင္း (DA/DP)