ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါရာတွင် အသေးသုံး အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေသား ဆောင်ယူ သွားနိုင်ရန်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်(ရုံးချုပ်)ရန်ကုန်နှင့် နယ်ဘဏ်ခွဲရှိMoney Changer Counter များတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြ၍ အသေးသုံး ပမာဏ အတွက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (က) ပြည်ပသို့ထွက်ခွါသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ပြည်ပသို့ အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွါသူများ အတွက် အထောက်အထားများ ဖြစ်သည့် Passport of Job (PJ)၊ အလုပ်ခန့်စာ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသည့် Oversea Worker Identification card (OWIC)၊ (ခ) ပညာသင်များအတွက် Passport of Education (PE) နှင့် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) ဆေးကုသမှု့ခံယူရန် ထွက်ခွါ သူများအတွက် ဆေးကုသမည့် အထောက်အထားများ၊

ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ္ေခ်းေငြ အတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား
စက္မႈဇုံအထူးေခ်းေငြ ၁၀% ေငြေခ်းသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
ရုိးရုိးေခ်းေငြ (loan) ၁၀%
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ (overdraft) ၁၀%
ဘဏ္အပ္ေငြ အတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ ၅.၀၀ % (၃)လတစ္ႀကိမ္ အတုိးထည့္ေပးသည္။
စာရင္းေသအပ္ေငြ (၃)လလွ်င္ ၅.၂၅ % (၆)လလွ်င္ ၅.၅၀ %
(၉)လလွ်င္ ၅.၇၅ % (၁)ႏွစ္လွ်င္ ၆.၀၀ %
ေခၚယူအပ္ေငြ ၂ %

ဘဏ္လႊဲေငြ ႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိ က်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္ က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၅ျပား
ဖက္(စ္)ႏွင့္ပုိ႔လွ်င္ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ – ၅၀၀/-
ေငြေပးအမိန္႔ (payment order) ႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိ က်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္ က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၁၀ ျပား

(အမ်ားဆုံး က်ပ္ – ၃၀, ၀၀၀/-)
အေထြေထြေဆာင္ရြက္ခ ႏႈန္းထားမ်ား
စာရင္းရွင္ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္ေဆာင္ရြက္ခ မယူပါ။
စာရင္းရွင္ စာရင္းလက္က်န္ စာရင္းထိန္းသိမ္းခ
က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ေအာက္ရွိလွ်င္ (၆)လလွ်င္ က်ပ္ – ၁၀၀/-
ေငြသြင္း/ထုတ္ စာရင္းရွင္စာရင္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ – ၁၀/-