ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ေငြလႊဲမ်ား ပုိ႔ႏုိင္သည့္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား

ေအာက္ပါ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲမ်ား ပို႔ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ ရံုးခ်ဳပ္
 • ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ သိမ္ၾကီးေစ်း၊ လသာ၊ အလံုၾကည့္ျမင္တိုင္၊ သီရိရတနာ
 • မႏၱေလး (၂၆) ဘီလမ္းေစ်းခ်ိဳ / လမ္း(၃၀)
 • မံုရြာျမိဳ႕
 • ျပည္ျမိဳ႕
 • ဟသၤာတျမိဳ႕
 • ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕
 • ပခုကၠဴျမိဳ႕ ရန္ပယ္ရပ္ / အဆင့္ျမင့္ေစ်း
 • ထား၀ယ္ျမိဳ႕
 • ျမိတ္ျမိဳ႕
 • ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕
 • ေအာင္ပန္းျမိဳ႕
 • ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕
 • ကေလးျမိဳ႕
 • ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕
 • လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕
 • ဘားအံျမိဳ႕
 • ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕
 • ဘုတလင္ၿမိဳ႕
 • မင္းလွျမိဳ႕
 • ပုသိမ္ျမိဳ႕
 • ကမၼျမိဳ႕
 • တီးတိန္ၿမိဳ႕
 • မအူပင္ျမိဳ႕
 • ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
 • ျမ၀တီျမိဳ႕
 • ၿမိဳင္ျမိဳ႕

(မွတ္ခ်က္) ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ခြဲမ်ား မရွိသည့္ ျမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေငြလႊဲပို႔လိုပါက ကေမၻာဇဘဏ္၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဴးေရးဘဏ္၊ CBဘဏ္ တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ လြဲပို႔ႏိုင္သည္။