ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာ

 1. ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္
 2. ဘုရင့္ေနာင္
 3. သီရိရတနာ
 4. မႏၲေလး
 5. မုံရြာ
 6. ျပည္
 7. ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
 8. ပခုကၠဴ
 9. မေကြး
 10. ထားဝယ္
 11. ၿမိတ္
 12. ေကာ့ေသာင္း
 13. ေအာင္ပန္း
 14. ေမာ္လၿမိဳင္
 15. ကေလး
 16. ေတာင္ႀကီး
 17. လြိဳင္ေကာ္
 18. မႏၲေလး လမ္း(၃၀)
 19. ဘားအံ
 20. မင္းလွ
 21. ျမ၀တီ

စသည့္ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ (USD, SGD, Euro) မ်ား ဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်၊ လဲလွယ္ႏုိင္ပါသည္။