ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွှဲပြောင်းသည့်လုပ်ခလစာများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထပ်ဆောင်းချီးမြှင့်ငွေအား Exchange Rate Section တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ေခ်းေငြ

စဥ္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အာမခံပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြသက္တမ္း အတိုးႏႈန္း
႐ိုး႐ိုးေခ်းေငြ
(loan)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ ၁၀%
စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ
(Overdraft)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ ၁၀%
ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်းေငြ
(Term Loan)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ မွ ၃ႏွစ္ ၁၀%
တင္ဒါေခ်းေငြ
(Tender Loan)
တင္ဒါရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ပါခြင့္ျပဳေငြ ၁ႏွစ္ ၁၄.၅၀%
အငွား၀ယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ
(Hire Purchase)
၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္း ၁ႏွစ္ မွ ၂ႏွစ္ ၁၃%

ေခ်းေငြ အတိုး၊ အရင္းေပးဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္

(၁) ႐ိုး႐ိုးေခ်းေငြ

  • ေခ်းေငြအတိုးကို (၃)လ လွ်င္ (၁)ႀကိမ္ (အရစ္က်) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

  • (၁)ႏွစ္ေစ့လွ်င္ အရင္းေပးသြင္းရပါမည္။

(၂) စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

  • စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြအတိုးကို လစဥ္လကုန္ရက္တြင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ေငြေပၚတြင္ ရက္အလိုက္အတိုးတြက္ခ်က္ေကာက္ခံပါသည္။

  • သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ေစ့လွ်င္ ထုတ္ယူသုံးစြဲထားသည့္ အရင္းေငြေပးသြင္းရပါမည္။

(၃)ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်းေငြ

  • ေခ်းေငြအတိုးႏွင့္အရင္းေငြကို (၃)လလွ်င္ (၁)ႀကိမ္(အရစ္က်) ေပးသြင္းရမည္။

(၄)တင္ဒါေခ်းေငြ

  • ေခ်းေငြအတိုးႏွင့္ အရင္းေငြကို (၃)လ လွ်င္ (၁)ႀကိမ္ (အရစ္က်) ေပးသြင္းရမည္။

(၅) အငွား၀ယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ

  • ေခ်းေငြအတိုးႏွင့္အရင္းေငြကို (၁)လ လွ်င္ (၁)ႀကိမ္(အရစ္က်) ေပးသြင္းရမည္။