ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွှဲပြောင်းသည့်လုပ်ခလစာများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထပ်ဆောင်းချီးမြှင့်ငွေအား Exchange Rate Section တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အလုပ်လျှောက်ရန်

SR No Open Job Positions Job Descriptions Upload Profile
1 Head of Sales and Marketing
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

2 Sales and Marketing (Supervisor)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

3 HR Executive
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

4 Senior Assistant (Sale and Marketing)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

5 Engineer (Quantity Surveyor)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

6 Head of Risk & Compliance (Admin)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

7 Head of Sales and Marketing (Marketing)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

8 General Manager (Audit)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

9 Manager (Audit)
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

10 Assistant DC/DR Manager
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

11 Network Engineer
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

12 Deputy Marketing Manager
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

13 Project Manager
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

14 Assistant Project Manager
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

15 IT Business Analyst
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955

16 Security
Contact Information

Email : [email protected]

Phone Number : 959409089955