ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါရာတွင် အသေးသုံး အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေသား ဆောင်ယူ သွားနိုင်ရန်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်(ရုံးချုပ်)ရန်ကုန်နှင့် နယ်ဘဏ်ခွဲရှိMoney Changer Counter များတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြ၍ အသေးသုံး ပမာဏ အတွက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (က) ပြည်ပသို့ထွက်ခွါသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ပြည်ပသို့ အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွါသူများ အတွက် အထောက်အထားများ ဖြစ်သည့် Passport of Job (PJ)၊ အလုပ်ခန့်စာ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသည့် Oversea Worker Identification card (OWIC)၊ (ခ) ပညာသင်များအတွက် Passport of Education (PE) နှင့် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) ဆေးကုသမှု့ခံယူရန် ထွက်ခွါ သူများအတွက် ဆေးကုသမည့် အထောက်အထားများ၊

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲလက္ခံျခင္း

ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္း

 • ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးခ်မႈမ်ား
 • ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာအျခားေပးေခ်မႈမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • သြင္းကုန္လိုင္စင္(လိုအပ္ပါက)သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာ
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အေထာက္အထား
 • စာ႐ြက္စာတမ္း/ကုန္အမွာစာ
 • ထုတ္ပိုးမႈစာရင္း
 • ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္
 • ေငြေတာင္းခံလႊာ

ေငြလႊဲထုတ္ေပးျခင္း

 • ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြလႊဲထုတ္ေပးမႈမ်ား
 • ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာအျခားေငြလႊဲထုတ္ေပးမႈမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ဘဏ္ SWIFT Code FPBPMMMYXXX
 • ေငြလႊဲသူ၏စာရင္းအမွတ္
 • ေငြလက္ခံသူ၏ အမည္၊ စာရင္းအမွတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာအျပည့္အစုံ
 • ေငြလႊဲေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းအရင္း

(Western Union)

 • ေငြလႊဲေပးပို႔သည့္ Transaction တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ လႊဲပို႔ခ 25 USD (သို႔) 32,000 MMK
 • လႊဲပို႔ခ ကို ေငြလႊဲသူမွ က်ခံရပါမည္
 • ေနရာ ေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကို လိုက္၍ လႊဲပို႔သည့္အခ်ိန္ ေျပာင္းလဲပါမည္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 1. ေငြလႊဲသူ၏ မွတ္ပုံတင္
 2. ေငြလႊဲေပးပို႔မည့္ ပမာဏ
 3. ေငြလႊဲသည့္ ႏိုင္ငံ
 4. ေငြလႊဲလက္ခံမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳအေထာက္အထား
 5. ေငြလႊဲေပးပို႔ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း