ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါရာတွင် အသေးသုံး အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေသား ဆောင်ယူ သွားနိုင်ရန်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်(ရုံးချုပ်)ရန်ကုန်နှင့် နယ်ဘဏ်ခွဲရှိMoney Changer Counter များတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြ၍ အသေးသုံး ပမာဏ အတွက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (က) ပြည်ပသို့ထွက်ခွါသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ပြည်ပသို့ အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွါသူများ အတွက် အထောက်အထားများ ဖြစ်သည့် Passport of Job (PJ)၊ အလုပ်ခန့်စာ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသည့် Oversea Worker Identification card (OWIC)၊ (ခ) ပညာသင်များအတွက် Passport of Education (PE) နှင့် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) ဆေးကုသမှု့ခံယူရန် ထွက်ခွါ သူများအတွက် ဆေးကုသမည့် အထောက်အထားများ၊

ဘဏ်ပိုင်အရင်းအနှီးများ

(က်ပ္သန္း)
ခြင့္ျပဳ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၁၀၀,၀၀၀.၀၀
၁။ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၂၄,၇၂၀.၅၃
၂။ ရွယ္ယာပရီမီယံ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၁၁,၈၄၆.၁၂
၃။ ဥပေဒျပဌာန္း ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၁၁,၉၄၆.၄၃
၄။ မခြဲေဝရေသးသည့္ အျမတ္လက္က်န္ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၅,၂၆၀.၅၉
ေပါင္း (tier 1) ၅၃,၇၇၃.၆၇
၅။ေႂကြးဆုံးႏွင့္ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၃,၅၁၀.၆၉
၆။ ဘဏ္၏ ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖုိးျပန္လည္

သတ္မွတ္ပုိေငြ (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ား)
၂၄,၂၇၃.၂၅
၇။ ကြန္ျပဴတာရန္ပံုေငြ ၂၈၈.၁၂
(Tier 2) ၂၈,၀၇၂.၀၆
၈။ ဘဏ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ စုစုေပါင္း (tier 1+2) ၈၁,၈၄၅.၇၃