ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ခွဲများ

ေနျပည္ေတာ္ ရုံးခ်ဳပ္ ဥတၱရသီရိ၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း။ ၀၆၇-၄၁၇၃၃၅-၆၊ ၄၁၇၀၉၀-၁
ဖက္(စ္)။ ၀၆၇-၄၁၇၃၃၄

NPT-HO
ရန္ကုန္ ရုံးခ်ဳပ္ အမွတ္(၆၁၉/၆၂၁)၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ၀၁-၂၄၆၇၈၆၊ ၃၈၈၅၀၂၊ ၂၅၁၇၄၈-၅၀၊ ၂၄၂၃၂၀၊ ၂၅၀၁၄၈

head-office-yangon
ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခဲြ (၁) အမွတ္(ည-၅၉/၆ဝ)၊ ယင္းမာလမ္းႏွင့္ ယုဇနလမ္းေဒါင့္၊ ဘုရင့္ေနာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၁-၆၈ဝ၅၈၆၊ ၆၈၂ဝ၂၇။ ဖက္(စ္) ၆၈ဝ၇၆၉၊ ၆၈၂၃၃ဝ

ba-yint-naung
မႏၲေလး ဘဏ္ခဲြ (၂) အမွတ္ – ၁၈ဝ/၂၇၊ ၂၆ (ဘီ) လမ္းမႀကီး၊ (၈၆ x ၈၇) လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ၀၂-၄၀၃၉၁၁၃၊ ၄၀၃၉၁၁၄၊ ၄၀၃၅၆၄၄၊ ၄၀၇၁၈၀၉

mdy-26(b)
မံုရြာ ဘဏ္ခဲြ(၃) အမွတ္ (၁၁)၊ ေဈးလမ္း ၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ ၊ မံုရြာၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၇၁-၂၂၆၂၄ / ၂၂၅၂ဝ၊ ဝ၉-၄၇ဝ၅၂၉၈၈/ ၄၇ဝ၅၄ဝ၄၃။
ဖက္(စ္)၂၂၁၉၃

monywa
သိမ္ႀကီးေဈး ဘဏ္ခဲြ(၄) သိမ္ႀကီးေဈး (စီ)ရံု၊ တတိယထပ္ တာင္ဘက္ျခမ္း ၊ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ၂၅၆၂၇၃/ ဖက္(စ္)၂၄ဝဝ၇၉

thein-gyi-zay
ျပည္ဘဏ္ခဲြ(၅) အမွတ္-၁၆၂၊ လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၅၃-၂၄၉၈၅၊ ၂၄၉၈၇၊ဝ၉-၄၉၅ဝဝ၅၆၅/ ဖက္(စ္) ဝ၅၃-၂၄၇၅၂၊ ၂၄၉၈၈

pyay
ဟသၤာတ ဘဏ္ခဲြ(၆) အမွတ္ (၁ဝ၁)၊ ျမစ္ေကြ ႔ေက်ာင္းလမ္း၊ ရံုးႀကီးရပ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၄၄-၂၁၈ဝ၅၊ ၂၁၈ဝ၆/ ဝ၉ – ၈၅၈ ၁၅၇၇ / ဖက္(စ္) ဝ၄၄ – ၂၁၈၆ဝ

hinthada
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဘဏ္ခဲြ(၇) မိတၳီလာ – ေရနံေခ်ာင္း လမ္းမႀကီးနွင့္ ေအာင္သုခ လမ္းေဒါင့္၊
ေအာင္မဂၤလာရပ္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၆၁-၅ဝ၁ဝ၇/ ဖက္(စ္)၅ဝ၄၁၁ /၅ဝ၇၂၄

kyauk-padaung
ပခုကၠဴဘဏ္ခဲြ(၈) အမွတ္-၉၂၊ ၿမိဳ႕မလမ္း နွင့္ အာဇာနည္ လမ္းေဒါင့္၊ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၆၂-၂၂၁ ၇၄/ ၂၂၁ ၇၅/ ဝ၉-၆၅၇၁၅၁၂
/ ဖက္(စ္) ၂၂၁၇၆၊ ၂၂ဝ၉၈

pakokku
မေကြးဘဏ္ခဲြ(၉) အမွတ္-(၃၇၈-၃၈၁)၊ သုခိတာလမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ ေအာင္ရတနာ ရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၆၃-၂၆၅၉၆၊ ၂၆၅၉၇ / ဖက္(စ္) ဝ၆၃-၂၃ဝ၄၉၊ ၂၃၈၈၃

magway
ထားဝယ္ဘဏ္ခဲြ(၁ဝ) အမွတ္-၆၆ဝ၊ အာဇာနည္လမ္း၊ ေျမာက္ရြာရပ္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၅၉-၂၁ဝ ၁၈၊ ၂၂၃ ၃၆ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၂၁ဝ၁ဝ

dawei
ၿမိတ္ဘဏ္ခဲြ (၁၁) အမွတ္-၉၅(ဘီ)၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၃ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၆

myeik
လသာဘဏ္ခဲြ (၁၂) အမွတ္-၁၁၉/၁၂၁၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၁-၂၅၂၄ဝ၉ ဖက္(စ္) ၂၅၂၄၁ဝ

latha
ေကာ့ေသာင္း ဘဏ္ခဲြ (၁၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းနွင့္ ဘုရားလမ္းေဒါင့္၊ အဏၰဝါရပ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၅၉-၅၁၈၈၂၊ ၅၁၇၆၁/ ဖက္(စ္) ဝ၅၉ – ၅၁၈၈၃၊ ၅၁၇၆၂

kawt-thaung
ေအာင္ပန္း ဘဏ္ခဲြ (၁၅) အမွတ္ – ၁၈၇၊ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၈၁ – ၆ဝ၅ ဝ၁/ ၆ဝ၅ ဝ၃/ ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၆ဝ ၅ဝ၂

aung-ban
အလံုဘဏ္ခဲြ (၁၆) တိုက္(၂)၊ အခန္း (၁-၃)၊ သီရိမဂၤလာ စုေပါင္း အေဆာက္အဦး သီရိမဂၤလာေဈး အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၁-၂၁၁၇၇၉ /ဖက္(စ္)၂၁၁၉၉၆

ahlone
ေမာ္လၿမိဳင္ ဘဏ္ခဲြ (၁၇) အကြက္(၅၈) ပုလဲလမ္းနွင့္သႏၲာလမ္းေဒါင့္၊ ရတနာထြန္းပဲြရံုတန္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၅၇-၂၅၇၂၂(ext) ၃ဝ၈/ ၂၇၃၁၁၊ ဖက္(စ္) ဝ၅၇-၂၇၃၁၂၊ ၂၇၃၁၃

mawlamyine
ကေလး ဘဏ္ခဲြ (၁၈) အမွတ္(၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း နယ္ေျမ(၄) ၊ ပင္လံုရပ္၊ ကေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၇၃-၂၂၆၈၆/ ဝ၉-၆၄၇၂၂၉၈/ဝ၉-၄၇ဝ၇၂၂၈၉/ဖက္(စ္)ဝ၇၃-၂၂၆၈၇

kalay
ေတာင္ႀကီး ဘဏ္ခဲြ(၁၉) အမွတ္(၁၉၂)၊ ေရထြက္ဦးလမ္း၊ ကန္ေရွ႕ရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၁၊၂ဝ၁၇ဝ၂၊၂ဝ၁၇ဝ၃ / ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၄-၂ဝ၁၇ဝ၅

taunggyi
လိြဳင္ေကာ္ဘဏ္ခဲြ(၂ဝ) အမွတ္(၂၅/ခ)၊ ကႏၲာရဝတီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ၀၈၃-၂၃၀၅၇/၂၃၀၅၈

loi-kaw
သီရိရတနာ ဘဏ္ခဲြ (၂၁) အခန္းအမွတ္( h-3/h-4 ) သီရိရတနာ လကၠားေဈးႏွင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ဌ)ရပ္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း။ ဝ၁-၉၆၉ဝ၃၈၃

thiri-yadanar
မနၱေလးလမ္း(၃ဝ) ဘဏ္ခဲြ(၂၂) အခန္းအမွတ္(g-1)၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက္တန္း၊ လမ္း(၃ဝ)- (၇၇-၇၈) လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း-ဝ၂-၆၉၆၃၉

mdy-30th-st
ဘားအံဘဏ္ခြဲ(၂၃) အမွတ္(၃/၆၂၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကုန္းကေလးရပ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၅၈-၂၃၃၉၁-၉၂-၉၃-၉၄-၉၅

BR.23, Hpan-an
ဂန္႔ေဂါဘဏ္ခြဲ(၂၄) အမွတ္(မ-၃၈၀)၊ ျမစ္ေရွာင္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၆၂-၅၀၇၃၄-၃၅-၅၀

မံုရြာ(၂) ဘဏ္ခြဲ(၂၅) အမွတ္(၃)၊ ေပပင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ဆူးေလးကုန္းရပ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၇၁-၂၆၂၅၆-၅၇-၅၈

Br-25(Monywa)
ဘုတလင္ဘဏ္ခြဲ (၂၆) အမွတ္(၁၆)၊ ျမဝတီရပ္၊ မံုရြာေရဦးလမ္းမႀကီး၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၇၁-၅၀၃၄၆-၄၇-၄၈

မေကြးတိုင္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ(၂၇) အမွတ္(၃၃)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ေစ်းအနီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၆၅-၄၅၆၃၅-၃၆-၃၇

1
ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ(၂၈) အမွတ္(၁)ေစ်းရပ္တန္းလမ္း၊ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း၊ ၀၄၂-၂၁၂၇၂၊ ၂၃၉၉၃-၉၅

Pathein
ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၼၿမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ(၂၉) အမွတ္(၃၃၃)၊ သရဖီၿမိဳင္လမ္း၊ ကမၼၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၆၂-၆၀၄၄၇-၄၈-၄၉

IMG_5603
ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ဘဏ္ခြဲ(၃၀) ကမ္းေဟာက္လမ္း၊ လြယ္ဘြားရပ္၊ တီးတိန္။

ဖုန္း-၀၇၀-၅၀၄၅၉၊ ၅၀၅၇၁၊ ၅၀၂၁၈

ဧရာဝတီတိုင္း၊ မအူပင္ဘဏ္ခြဲ (၃၁) အမွတ္(၃၅)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၄၅-၃၀၀၄၁-၄၂

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားဘဏ္ခြဲ (၃၂) အမွတ္(၁၆၉)၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ျမစ္ႀကီးနား။

ဖုန္း-၀၇၄-၂၁၂၉၁

Br32
ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီဘဏ္ခြဲ (၃၃) အမွတ္(၁၂၆)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ျမ၀တီ။
ဖုန္း- ၀၅၈-၅၁၄၃၃၊ ၅၁၄၃၄
မေကြးတိုင္း၊ၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲ(၃၄) ပခုကၠဴလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၆၂-၄၀၇၀၂၊ ၄၀၇၀၃
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေရႊဘိုဘဏ္ခြဲ(၃၅) အမွတ္(၂/၃၃၀)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၇၅-၂၂၉၆၇၊ ၂၂၉၆၈၊ ၂၂၉၆၉